Politica de confidențialitate

Conform cerinţelor Regulamentului 679/2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, Spicehub S.R.L. (“Spicehub”) are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi.

Modificări ale documentului

Această informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal este actualizată periodic; orice noua modificare va fi afișată de site-ul nostru web www.smellgood.ro

Data ultimei actualizări: iulie 2020

Cum ne puteți contacta

Opinia dvs. este importantă pentru noi. Dacă aveți întrebări cu privire la informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți trimite solicitarea dvs. prin email la adresa office@smellgood.ro sau telefonic la numarul 0344.567.023

Site-ul smellgood.ro folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii eronate a informațiilor care se află în controlul spicehub.ro.

smellgood.ro va depune toate eforturile și va lua toate măsurile necesare împotriva pierderii de informații cauzate de „bug”-uri sau erori ale softului cu care este conceput şi găzduit site-ul spicehub.ro.

Prin completarea datelor dvs. în formularul de creare de cont și/sau de Comandă, alegeți să acceptați ca datele dvs. personale să fie incluse în baza de date a Spicehub S.R.L. şi vă veți da acordul expres şi neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate şi prelucrate nelimitat teritorial si/sau temporar de către Spicehub S.R.L., afiliații şi colaboratorii acestora pentru desfășurarea și/sau derularea de către aceștia de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor şi serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentul consumatorului.

În urma oricărui accord dat, aveți dreptul în orice moment să reveniți asupra acordului anterior exprimat și să vă modificați optiunile.

Scopul colectării datelor

Colectăm datele dvs. cu scopurile:

• marketing (inclusiv marketingul direct) constând în efectuarea de comunicări comerciale și comercializarea produselor și serviciilor publicate pe Site, precum și a produselor și serviciilor Spicehub SRL, prin orice mijloc de comunicare, mai puțin apelarea automată care nu necesită intervenția unui operator uman;

• în scopul furnizării serviciilor sau produselor prezentate pe Site, incluzând procesarea comenzilor sau cererilor utilizatorului, facturarea, recuperarea debitelor, soluționarea cererilor și a reclamațiilor, prevenirea/depistarea fraudelor;

• stocarea și procesarea acelor informații care ajută Spicehub să îmbunătățească relația cu utilizatorii/abonații/cumpărătorii;

• prelucrarea acestor date și informații personale de către Spicehub în vederea efectuarii de studii de piață, statistici;

• monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului;

• evaluarea produselor și serviciilor oferite;

• alte activități intreprinse de Spicehub și permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea utilizatorului.

Spicehub.ro poate notifica utilizatorii/clienții privind ofertele curente prin newsletter şi poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale. Spicehub nu este de acord şi nu promovează SPAM-ul.

Spicehub S.R.L. poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță şi ca furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată / bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor şi serviciilor noastre, asigurători.

Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate şi către Parchet, Poliție, Instanțele judecătorești şi altor organe abilitate ale statului, în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.

Prin intermediul Site-ului utilizatorii pot furniza Spicehub informații referitoare la date personale (precum nume, adresă, adresa de e-mail, numere de telefon), modul în care sunt utilizate sau intenționează să fie utilizate produsele și/sau serviciile publicate pe Site, dar poate include și alte informații aflate în strânsă legătură cu utilizarea serviciilor și/sau produselor solicitate.

Spicehub are dreptul de a dezvălui informația unor terțe persoane, numai în condițiile legii.

Spicehub certifică faptul că va respecta drepturile conferite de lege privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Drepturile prevăzute de lege vă sunt garantate.

Dreptul la informare

Puteți solicita oricând informații cu privire la datele dvs. cu caracter personal prin utilizarea oricăreia dintre căile de contact precizate pe site-ul nostru.

Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Aveți dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le deține Spicehub în legătură cu dvs. Acceastă cerere o puteti face pe adresa de e-mail office@smellgood.ro

Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal

Aveți dreptul de a rectifica datele deținute în legătură cu dvs. Dacă datele pe care le deținem cu privire la dvs. trebuie actualizate sau în cazul în care considerați că acestea pot fi incorecte, vă puteți autentifica pe site-ul smellgood.ro și puteți corecta aceste date sau puteti sa ne scrieti la adresa office@smellgood.ro.

Dreptul de a restricționa utilizarea datelor dvs. cu caracter personal

În cazul în care considerați că datele pe care le deținem cu privire la dvs. sunt incorecte sau considerați că nu ar trebui să prelucrăm datele dvs., în anumite circumstanțe, veți avea dreptul de a ne cere restricționarea prelucrării.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a putea lua cu dvs. datele proprii pe care ni le-ați comunicat în anumite circumstanțe.

Dreptul de opoziție la utilizarea datelor cu caracter personal

În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a vă opune prelucrării de către Spicehub a datelor dvs. cu caracter personal. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială).

Dreptul de ștergere

Spicehub urmărește să prelucreze și să păstreze datele dvs. doar atât timp cât acest lucru este necesar. În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a ne solicita să ștergem datele dvs. cu caracter personal pe care le deținem. Dacă avem temeiuri legale pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, datele dvs. vor fi prelucrate în continuare.

Oricare dintre drepturile dvs. se pot exercita, pe baza unei solicitări scrise (email: office@smellgood.ro).